Surat Yg Dibaca Dalam Shalat Lima Waktu

Suara.com –
Membaca surat pendek setelah mengaji Al Fatihah dalam sholat yakni sunnah. dalam hadis nan diriwayatkan maka dari itu Bukhari, Nabi Muhammad SAW. mengaji Al Fatihah di dua rakaat pertama sholat zuhur dan pun membaca dua surat yang panjang pada rakaat permulaan dan ringkas pada rakaat kedua dan sekali-kali saja satu ayat.

Beliau membaca Al Fatihah di dua rakaat pertama sholat ashar dan juga membaca dua surat dengan salinan yang panjang pada rakaat mula-mula. Beliau pun biasanya memperpanjang teks surat di rakaat pertama sholat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua.

Banyak kopi pilihan yang boleh dibaca setelah membaca Al Fatihah, terlebih pada juz ke-30. Berikut kumpulan surat pendek nan mudah dihapal bikin sholat 5 waktu.

Surat An Naas

Baca Kembali:
Surat Al Falaq Latin, Maslahat, dan Keutamaannya

 1. qul a’uzu birabbin-naas
 2. malikin-naas
 3. ilaahin-naas
 4. min syarril-waswaasil-khannaas
 5. allazii yuwaswisu fii suduurin-naas
 6. minal-jinnati wan-naas

Faedah Sahifah An Naas.

 1. Katakanlah, “Aku beristirahat kepada Tuhannya basyar,
 2. Sunan manusia,
 3. sembahan manusia,
 4. berpokok karas hati (bisikan) setan nan bersembunyi,
 5. yang mengisikkan (kejahatan) ke privat dada basyar,
 6. semenjak (golongan) jin dan manusia.”

Dokumen Al Falaq

 1. qul a’uuzu birabbil-falaq
 2. min syarri maa khalaq
 3. wa min syarri gsiqin izaa waqab
 4. wa min syarrin-naffaasaati fil-‘uqad
 5. wa min syarri aasidin izaa asad

Kemujaraban Surat Al Falaq

 1. Katakanlah, “Aku berteduh kepada Halikuljabbar yang memintasi subuh (fajar),
 2. pecah karas hati (manusia yang) Dia ciptakan,
 3. dan dari karas hati malam apabila sudah gelap buta,
 4. dan berusul kejahatan (perempuan-upik) penyihir yang meniup puas buhul-buhul (talinya),
 5. dan dari kejahatan basyar yang dengki apabila anda dengki.”

Piagam Al Putih

 1. qul huwallaahu ahad
 2. allaahush-shamad
 3. lam yalid wa lam yuulad
 4. wa lam yakul lahuu kufuwan minggu

Artinya:

Baca Juga:
Doa Pasca- Sholat, Abstrak dengan Artinya

 1. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Halikuljabbar, Nan Maha Esa.
 2. Tuhan ajang menanyakan segala apa sesuatu.
 3. (Tuhan) lain babaran dan tidak pula diperanakkan.
 4. Dan tidak cak semau sesuatu yang setara dengan Kamu.”

Surat Al Kaafirun

Source: https://www.suara.com/news/2021/03/21/182059/kumpulan-surat-pendek-yang-mudah-dihapal-untuk-sholat-5-waktu

Posted by: likeaudience.com