Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Perkembangan ManusiaFaktor-Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan dan Urut-urutan Kanak-Kanak


Faktor-faktor nan mempengaruhi urut-urutan manusia terdiri daripada dua, iaitu baka (nature)  dan persekitaran (nuture).
Anak cucu atau persekitaran, manakah faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hamba allah?  Persoalan ini telah menjadi perdebatan yang tiada kesannya.  Pada masa masa ini tidak ada jawapan yang tepat adapun permasalahan ini.  Alasannya adalah bergantung kepada beberapa aspek.


Kekuasaan baka


Baka ialah faktor keturunan atau faktor pembawaan yang diwarisi ketimbang kebiasaan-kebiasaan genetik keluarga ibu dan ayah.  Maka, turunan akan mempunyai sifat-sifat ibu dan ayahnya.
 Contohnya warna ain kamu dipengaruhi makanya keturunan (gen dominan dan gen resesif). Tahap kesihatan kanak-kanak juga dipengaruhi oleh status kesihatan ibu bapa, seperti mana masalah bawaan keturunan seperti diabetis, bengkeng ataupun kepicikan.  Temperamen ataupun emosi seseorang juga boleh diperkaitkan dengan kontrol zuriat. Dengan itu, kita boleh katakan bahawa sebahagian besarnya dipengaruhi oleh keturunan berbanding dengan faktor persekitaran.

Biarpun baka mengehadkan pertumbuhan dan perkembangan,  persekitaraan bisa memaksimakan potensi pertumbuhan dan jalan seseorang.  Contohnya, izzah pula bisa dipengaruhi oleh pemakanan dan intrusi persekitaran seperti tutorial fizikal nan intensif.
Otoritas persekitaranFaktor persekitaran merupakan faktor nan cak bertengger berasal asing diri individu seperti pranatal dan posnatal,  pemakanan, keluarga, persekitaran sekolah dan pengaruh rakan sebaya.

Persekitaran di mana seseorang hamba allah menggembung dan berkembang adalah memainkan peranan yang berharga dalam membentuk diri dan tingkah kayun seseorang khalayak itu.  Contohnya dari mula lahir sehingga berumur 8 tahun, persekitaran lalu utama. Banyak faktor-faktor persekitaran memainkan peranan berarti dalam perkembangan awal kanak-kanak tercatat pemakanan, kualiti persekitaran, rangsangan tokoh sangkutan kasih besar perut dengan keluarga atau ibu bapa dan peluang-peluang penelaahan.


Anak bini, sekolah, masyarakat dan rakan sebaya kembali memberi kesan kepada urut-urutan. (Morrison , 2001) menyatakan faktor mulanya jadi dan pemupukan adalah seimbang berguna untuk pertumbuhan dan kronologi yang lazim. Interaksi di antara kedua-dua faktor ini sudah menjadikan turunan seperti diri kita plong hari ini (Morrison, m.s 193 – 195).Source: https://missordinary94.blogspot.com/2014/10/faktor-faktor-mempengaruhi-pertumbuhan.html

Posted by: likeaudience.com