Berapa Fidyah Yang Harus Dibayar Ibu Menyusui

Suara.com –
Internal tanzil agama Islam, terserah catur golongan yang diizinkan tidak menjalani puasa Ramadhan, termasuk ibu hamil dan meneteki. Tetapi, mereka harus menggaji utang puasanya di kemudian masa, salah satunya dengan fidyah ibu hamil.

Sebelum menyimak penjelasan mengenai

fidyah ibu hamil
, marilah simak barangkali hanya yang terjadwal dalam golongan orang yang diizinkan tidak berpuasa berikut ini.

  1. Orang yang sedang menempuh perjalanan jauh.
  2. Orang nan sedang sakit.
  3. Orang nan mutakadim lanjur usia.
  4. Wanita hamil dan menyusui.

Selain empat golongan di atas, ada satu golongan yang dilarang menjalankan ibadah puasa, yaitu wanita yang sedang haid atau waktu nifas selepas melahirkan.

“(merupakan) n domestik beberapa masa nan tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam pengembaraan (suntuk engkau berbuka), maka (wajiblah baginya bertarak) sebanyak masa yang ditinggalkan itu pada periode-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-khalayak yang rumit menjalankannya (jika mereka tidak berpantang) membayar fidyah, (yaitu): membagi makan koteng miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa makin baik bagimu sekiranya kamu mengarifi,” (Q.S. Al-Baqarah:184)

Baca Juga:
Cara Membayar Fidyah dengan Beras dan Ketentuannya yang Wajib Diperhatikan, Taajul Bayarkan Sebelum Waktunya Dulu!

Dalam buku berjudul
Kupas Tuntas Fidyah, Ustadz Luki Nugroho menjelaskan fidyah ibu hamil sebesar 1 mud garai, sekira ukuran telapak tangan yang ditengadahkan ketika berdoa.

1 mud total fidyah ibu hamil dan meneteki jika dikonversikan ke satuan gram adalah 675 gram atau 0,75 kilogram. Kredit ini setara dengan 6 ons.

Pembilangan mud adalah seperempat dari 1 sha’. Jadi jika 1 sha dikonversikan ke gram, nilainya menjadi 2700 gram atau 2,7 kilogram.

Nilai fidyah ibu hamil menurut Jamhur Hanafiyah berbeda, yaitu 2 mud ataupun setengah sha’ merupakan selingkung 1,5  kilogram. Umumnya, penghitungan ini dipakai bagi fidyah ibu hamil riil beras.

Masih menurut Cerdik pandai Hanafiyah, fidyah ibu hamil bisa dibayarkan dengan uang jasa yang nilainya setara dengan penghitungan di atas dan disesuaikan dengan netra komisi rupe.

Baca Kembali:
Wacana Niat Membayar Fidyah Puasa Ramadhan

Padahal, beralaskan SK Ketua BAZNAS No. 27 Tahun 2020 akan halnya Angka Zakat Fitrah dan Fidyah kerjakan wilayah Jabodetabek, biji fidyah dalam tulangtulangan tip sebesar Rp 45.000/tahun/spirit.

Source: https://www.suara.com/news/2022/02/24/131000/ketentuan-membayar-fidyah-ibu-hamil-dan-menyusui-seperti-apa-dalil-dan-bagaimana-cara-bayarnya

Posted by: likeaudience.com